Packages

แพกเกจ 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1
08.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบท่าเรือกรมหลวงชุมพร ( แหลมงอบ )
08.30 น. ออกเดินทางไปเกาะเหลายาด้วยเรือโดยสารของ Laoya Coco Island
10.30 น. ถึงเกาะเหลายา ให้เวลาทำธุระส่วนตัวและพักผ่อน 30 นาที
11.00 น. ออกเดินทางไปดำน้ำชมปะการังที่เกาะหวาย ( ฟรีอุปกรณ์ )
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1) ที่เกาะเหลายา
14.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก
14.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเกาะ
  • ดำน้ำชมปะการังบริเวณหน้าหาด ( ฟรีอุปกรณ์ )
  • พายเรือคายักท้องกระจก ( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงาน )
  • นั่งเรือชมบริเวณรอบๆเกาะ ( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงาน )
  • ตกปลา ( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงาน )
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (2)
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
( หากท่านใดต้องการทำกิจกรรมตกหมึก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงาน )
วันที่ 2
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3)
10.00 น. เช็คเอ้าท์
10.30 น. ออกเดินทางจากเกาะเหลายา ด้วยเรือโดยสารของ Laoya Coco Island
12.30 น. ถึงท่าเรือกรมหลวงชุมพร เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
9 เม.ย. - 31 พ.ค. 2560 1 มิ.ย. - 31 ก.ย. 2560 1 ต.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561
ห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน 3,500 บาท/คน 3,250 บาท/คน 4,000 บาท/คน
ห้องพักแบบครอบครัว 3 ท่าน 3,250 บาท/คน 3,000 บาท/คน 3,750 บาท/คน
ห้องพักแบบครอบครัว 4 ท่าน 3,000 บาท/คน 2,750 บาท/คน 3,500 บาท/คน
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบเข้าพักฟรี
เด็กอายุ 3-8 ขวบ คิดค่าบริการครึ่งราคา

แพกเกจ 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1
08.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบท่าเรือกรมหลวงชุมพร ( แหลมงอบ )
08.30 น. ออกเดินทางไปเกาะเหลายาด้วยเรือโดยสารของ Laoya Coco Island
10.30 น. ถึงเกาะเหลายา พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1)
13.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเกาะ
  • ดำน้ำชมปะการังบริเวณหน้าหาด ( ฟรีอุปกรณ์ )
  • พายเรือคายักท้องกระจก ( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงาน )
  • นั่งเรือชมบริเวณรอบๆเกาะ ( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงาน )
  • ตกปลา ( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงาน )
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (2)
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
( หากท่านใดต้องการทำกิจกรรมตกหมึก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงาน )
วันที่ 2
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3)
11.00 น. ออกเดินทางไปดำน้ำชมปะการังที่เกาะหวาย ( ฟรีอุปกรณ์ )
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ที่เกาะเหลายา
14.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (5)
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6)
10.00 น. เช็คเอ้าท์
10.30 น. ออกเดินทางจากเกาะเหลายา ด้วยเรือโดยสารของ Laoya Coco Island
12.30 น. ถึงท่าเรือกรมหลวงชุมพร เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
9 เม.ย. - 31 พ.ค. 2560 1 มิ.ย. - 31 ก.ย. 2560 1 ต.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561
ห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน 6,900 บาท/คน 5,900 บาท/คน 7,900 บาท/คน
ห้องพักแบบครอบครัว 3 ท่าน 6,400 บาท/คน 5,650 บาท/คน 7,400 บาท/คน
ห้องพักแบบครอบครัว 4 ท่าน 5,900 บาท/คน 5,400 บาท/คน 6,900 บาท/คน
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบเข้าพักฟรี
เด็กอายุ 3-8 ขวบ คิดค่าบริการครึ่งราคา
Back to top